cropped-CTLogo_White_Transp_559x186

Industri – Prosjekt case

Produksjonsanlegg i industrien er ofte preget av tradisjonelle strukturer og utdaterte kontrollsystem. Eksisterende frittstående løsninger begrenser kontinuerlig kommunikasjon mellom de individuelle områdene av anlegget. Dette kompliseres ytterligere hvis SCADA eller kontrollsystemer fra forskjellige produsenter og leverandører, brukes til individuelle prosessområder. Manglende enhetlighet (uniformitet) stiller større krav til brukernes kompetanse, da flere systemer må mestres.

Høyere effektivitet kombinert med fleksibel og reproduserbar produksjon, skaper kontinuerlig nye krav til industrien. Komplekse produksjonsprosesser må kontrolleres, overvåkes og evalueres på en integrert og sikker måte. Nyskapende automatisering sørger for at produsentbedrifter kan øke effektiviteten til sine produksjonsanlegg, ivareta produktkvaliteten og fleksibelt følge markedsutviklingen.

Hvor vellykket en automatiseringsløsning blir etter idriftsettelse, avhenger sterkt av teknisk kunnskap til systemleverandøren og deres erfaring med å realisere automatiseringsprosjekter. Controlteam har lang erfaring med intelligente automatiseringsløsninger. Implementeringen av slike systemer krever likevel mer enn bare systemkunnskap. Det er like viktig med god forståelse for kundeprosesser. Controlteam jobber derfor hånd-i-hånd med kunden for å sammen finne de mest effektive løsningene. Flere selskaper som Cargill/Ewos og Hansa Borg Bryggerier har stolt på vår løsningskompetanse i mange år.

I 2019 erstattet vi en utdatert automasjonsløsning med et moderne kontrollsystem på en fiskefôrfabrikk. Det nye systemet (Plant iT), som er en systemplattform utviklet av det tyske firmaet ProLeiT, støtter prinsippet «Parameterisering i stedet for programmering». Dette betyr at parameteriserte sekvenser enkelt kan varieres ved å dynamisk kombinere dem med forskjellige parametersett og tilpasse dem forskjellige driftsmåter. Dette gjør at det enkelt kan utføres tillegg eller modifikasjoner uten å stoppe produksjonen. 

Generelt er fiskeforprodusenter preget av blandings- og doseringsprosesser som av og til må styres manuelt eller halvautomatisk. Det stilles derfor store krav til fleksibilitet i produksjonen, samtidig som prosesskontrollsystemet må kvalitetssikre, overvåke og ta kontroll om nødvendig. Reproduserbarhet er nøkkelord for batchrelatert produksjon. Viktige krav til denne bransjen er derfor økning av standardisering og optimalisering av produksjonsprosessene. 

Plant iT systemet har mange unike funksjoner. For eksempel har det en tilleggsfunksjon som kalles visurecorder. Den muliggjør prosessvisualisering av tidligere prosess sekvenser via standard brukergrensesnitt. Omtrent som på en video opptaker. Denne unike funksjonen letter den retroaktive analysen dersom det skjer feil eller avvik i produksjonen. 

Klient- og server arkitekturen, det intuitive brukergrensesnittet og det objekt relaterte klassekonseptet gjør Plant iT til fremtidssikkert alternativ til tradisjonelle kontrollsystemer som vi er stolte av å kunne levere.

Flere aktuelle prosjekt