Vann & avløp

Controlteam er hovedleverandør av styresystem og system for sentral driftskontroll til flere kommuner i Hordaland. Anleggene omfatter vannrenseanlegg, trykkøkningsstasjoner, målekummer og avløpspumpestasjoner. Vi har også levert flere oppgraderinger av gamle systemer med ny styringsteknologi.

Typisk leveranser:

  • Lokal styring bestående av styreskap med startutrustning, kontroller (PLS) og lokal betjening.
  • Integrasjon i sentralt driftskontrollsystem med logging, alarmutsending og rapportering.
  • Kommunikasjonsutstyr mellom sentrale og lokale enheter.
  • Instrumentering