Automasjon til Mecmar eksossystem

Controlteam har i en årrekke levert automasjon til Mecmar sine innovative sjøvannskjølte eksossystem. Systemene til Mecmar blir i hovedsak benyttet på fartøy med ekstremt høye krav til driftsstabilitet, materialkvalitet og funksjonalitet.

Systemene blir også levert med SCR – Selective Catalytic Reduction, som reduserer NOx gassene i eksosen betydelig, med denne teknologien er vi et steg nærmere en grønnere skipsfart.

Vi har levert til mer enn 30 skip, som totalt utgjør over 70 styresystem.