Skip & verft

Controlteam leverer mange forskjellige typer elektro- og styresystemer til skip, blant annet for:

  • Sideporter
  • Lasteheiser
  • Lukedeksler
  • Alarmanlegg
  • Kraner
  • Eksosrenseanlegg
  • Prosessanlegg
  • Shiplift/transfer
  •  

Prosjekt