Kontrollsystemer for kraner og vinsjer

Controlteam as har lang erfaring med kontrollsystemer for kraner og vinsjer, både i landbasert industri og i offshore-/marinemarkedet. I samarbeid med Brammer og Palfinger har vi utviklet kontrollsystem for syv helelektriske offshorekraner levert til Equinors Johan Sverdrup felt. 

Kranene kan løfte inntil 60 tonn, har arbeidsradius på 60 meter, og løftehastighet inntil 180 m/min. De er designet for personelløft etter EN13852-1 / NORSOK R-002, og er også plassert i Ex sone. Alt dette stiller svært høye krav til valg av utstyr, systemdesign og sikkerhetsnivå. Kontrollsystemet ivaretar m.a.:

 • Nødkjøringssystem (EOS) for redundans
 • Automatisk overlastsystem (AOPS)
 • Manuelt overlastsystem (MOPS)
 • Constant tension funksjonalitet (CT)
 • Antikollisjon kran-kran, og kran-struktur

Controlteam scope:

 • Engineering og hardwaredesign
 • Softwareutvikling
 • Funksjonsbeskrivelser, sikkerhetsberegninger, IS-beregninger
 • Teknologikvalifisering, test og idriftsettelse
 • Leveranse av hardware:
  • Kontrolltavler og PLS/HMI
  • ATEX sensorer og koblingsbokser
  • ATEX sikkerhetsinstrumentering