Storskjæret – verdens mest moderne lakseslakteri.

Vi har bistått Storskjæret lakseslakteri med å utvikle et skreddersydd scadasystem for overvåking og styring av støttesystemer for produksjonen (VVS og diverse). 

Controlteam tok utfordringen og leverte i 2018 hardware og software for å imøtekomme deres ønsker om et overordnet system som viser nøkkeldata fra alle ledd i produksjonen («dashbord»). Vi bistod med igangkjøring og innkjøring for å få systemene klar til produksjonsstart sommeren 2018.